- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขใบกำกับภาษีทุกกรณี โปรดตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนยืนยัน
- กรณีลูกค้าประสงค์ขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนโครงการช๊อปดีมีคืน ท่านสามารถใช้บริการได้จากช่องทางหน้าร้านBanana/Studio7ทุกสาขาทั่วประเทศได้ตามปกติจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด


ติดต่อสอบถาม